ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Alleen artsen kunnen een monster voor de test aanvragen, zie hiervoor in de linker menu balk HairDx bestellen.
  2. Artsen moeten de door HairDX verschafte uitrusting gebruiken om monsters te verzamelen voor de verwerking door HairDX laboratorium.
  3. De monsters moeten verzameld en gestuurd worden aan HairDX zoals beschreven in de instructies bij de HairDX uitrusting.
  4. Wanneer de monsters niet getest kunnen worden zal de arts gewaarschuwd worden en verzoekt men een vervangend monster te sturen binnen vijftien (15) dagen.
  5. Artsen worden gefactureerd (dit indien zij deze op voorraad willen nemen) wanneer de HairDX uitrusting wordt verstuurd. Wanneer een monster is voorgelegd, kunnen orders niet meer geannuleerd worden. De facturen van Haarbusiness International moeten volledig worden betaald binnen dertig (30) dagen na factuurdatum en is inclusief BTW, indien dit toepasbaar is.
  6. Indien artsen alleen de bestelcode aanvragen, dan kan de cliënt met deze door de Arts verstrekte code de HairDX zelf bestellen via en betalen. Na betaling ontvangt de Arts de HairDX tester.
  7. De resultaten worden gerapporteerd aan de artsen. Artsen mogen een kopie van de resultaten geven aan de respectievelijke cliënt, indien dit is toegestaan bij wet.
  8. Artsen kunnen hun cliënten apart factureren (indien ze de HairDX uit voorraad leveren) voor de administratie, verrichting van de test of uitleg van de resultaten.
  9. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan verandering wanneer daar bericht voor wordt gegeven.


Voor verdere info of vragen kunt u terecht bij info@hairdx.nl